HELSENORGE

Røntgen screening av flyktninger fra Ukraina

Barn mellom 10 og 15 år kan enten ta IGRA som til nå, eller undersøkes med lungerøntgen slik som de voksne.