Rituell omskjæring av gutter

Helse Nord RHF har inngått egen avtale med IbsenSykehusene i Oslo om rituell omskjæring av gutter.

Avtalen finnes på hjemmesiden til Helse Nord. 

Avtale mellom Helse Nord og IbsenSykehusene

IbsenSykehusene