Rekvirering av sett i blodkultur (Tromsø)

For å følge norsk laboratoriekodeverk (NLK) vil vi gjøre en teknisk endring slik at det fra og med mandag 19. oktober kun vil være mulig å rekvirere ett sett blodkultur om gangen. Det anbefales fortsatt at det som hovedregel tas 2 sett blodkulturer per episode hos voksne. Lag en rekvirering per blodkultursett.

NB: Dette gjelder også analysepakker på sykehusene som i dag inneholder to sett blodkulturer (f.eks. analysepakken «sepsis innkomst» ved UNN-Tromsø). Ved rekvirering av disse analysepakkene må det i tillegg bestilles et ekstra sett blodkultur da det fra 19/10-20 kun er mulig å ha ett sett blodkultur inkludert i analysepakken.

Se i laboratoriehåndboka under blodkultur for utfyllende informasjon.