Redusert kapasitet ved Smerteavdelingen til 1. november

På grunn av legemangel vil Smerteavdelingen også i en periode utover høsten ha redusert poliklinisk kapasitet. Dette innebærer at vi i liten grad har mulighet til å besvare telefoniske henvendelser fra fastleger.

Det vil også bety forsinket behandling av henvisninger. 
Ventetiden for å komme inn til vurdering er nå 27 uker. 

Vi beklager de ulempene det måtte medføre.