Redusert kapasitet ved Smerteavdelingen 1.6 - 1.9

Grunnet legemangel vil Smerteavdelingen i en periode ha redusert poliklinisk kapasitet. Dette innebærer at vi i liten grad har mulighet til å besvare telefoniske henvendelser fra fastleger.

Det vil også bety forsinket behandling av henvisninger. Ventetiden for å komme inn til vurdering er nå 23 uker. 

I ukene 28, 29 og 30 er avdelingen stengt. 

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.