Raskere tilbake ved UNN bytter navn og lokalisasjon

Raskere tilbake psykiatri og raskere tilbake somatikk flytter 2. januar 2019  fra Åsgård og Elisabethsenteret til Gimleveien nr 12 i Breivika. Vi samlokaliserer tjenestene for å kunne gi et bedre tilbud til målgruppen, som ofte har komorbiditet og arbeidsrelaterte utfordringer.
Samlokaliseringen gir mulighet for å ivareta psykiske og somatiske problemstillinger i samtidighet. NAV vil også bidra med ressurser i oppfølgingen av arbeidsrelaterte problemstillinger. 
 
De samlokaliserte tjenestene etableres som et Helseiarbeid-senter. 
Henvisning
FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING (merkes "HelseIArbeid" i fritekstfeltet)
 
Kontaktinformasjon
Jostein Bentzen
Telefon: 99547056