Raskere tilbake - oppdatering

Vi holder på med omlegging av ordningen, men inntil videre er Raskere Tilbake-tilbudet innenfor somatikk og psykiatri ved UNN Tromsø det samme som før, med ortopedisk Raskere Tilbake poliklinikk, iBedrift, fysikalsk medisinsk Raskere Tilbake poliklinikk, og Raskere Tilbake psykiatri ved VPP Åsgård.


Henvisninger sendes til:

  • Universitetssykehuset Nord-Norge, Raskere Tilbake Somatikk
  • Universtitetssykehuset Nord-Norge, Raskere Tibake Psykiatri
 
Henvisning bør i tillegg merkes med "Raskere Tilbake" under problemstilling.