HELSENORGE

Prøvetaking ved mistanke om SARS-CoV-2

I artikkelen beskrives indikasjon og prøvetaking ved mistanke om SARS-CoV-2 som gir sykdommen COVID-19 (tidligere 2019-nCoV).