HELSENORGE

Prøvesvar fra mikrobiologi Tromsø

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN Tromsø, har stor pågang av rekvirenter som ringer til laboratoriet fra primærhelsetjenesten for å få prøvesvar. For at bioingeniørene ved avdelingen skal være sikker på at svaret gis ut til rette vedkommende, har de plikt til å forespørre innringers rekvirentkode. 

Rekvirentkode er en kode som består av tall, eller tall og bokstaver. Koden er tilknyttet enten den bestemte legen, eller legekontoret/ avdelingen/ prøvetakningsenheten.  Uten oppgitt rekvirentkode kan prøvesvar ikke gis ut, da prøvesvar er å betrakte som sensitive pasientopplysninger.

Vi ber derfor om at rekvirenter i primærhelsetjenesten alltid har pasient- og rekvirentinformasjon klart før laboratoriet kontaktes.