HELSENORGE

Polikliniske henvisninger til klinisk ernæringsfysiolog

Prioriteringsveilederen skal fungere som en beslutningsstøtte for kliniske ernæringsfysiologer (kef) som vurderer polikliniske henvisninger til Ernæringssenteret.

​Prioriteringsveilederen er utarbeidet med bakgrunn i forventet nytteeffekt av ernæringsbehandling til gitt tilstand/klinisk bilde. Prioriteringsveilederen er ikke uttømmende.

 For hver tilstand/klinisk bilde vil individuelle forhold vurderes før rettighet og maksimumfrist fastsettes for den enkelte pasient.

Følgende forhold vil vurderes:

  • behov for spesialisert kompetanse
  • grad av funksjonsnedsettelse som påvirker livskvalitet
  • komorbiditet
  • ernæringstilstand
  •  pågående ernæringsbehandling. 

I de tilfeller hvor det anses at kef i spesialisthelsetjenesten ikke kan tilby annen behandling utover det som gis i primærhelsetjenesten begrunnes det med den behandlingen kef i primærhelsetjenesten kan gi, selv om det ikke er ansatt kef i Troms og Finnmark fylke.

Ved henvisning til kef kan det forventes at det gis kostveiledning relevant for gitt tilstand/klinisk bilde, og/eller optimalisering av allerede påbegynt ernæringsbehandling.

Det kan også henvises ved behov for en kartleggingssamtale/vurdering i forbindelse med utredning/uavklart tilstand. Det er ønskelig med presisering av ønsket bidrag i henvisningen.​

Selve prioriteringsveilederen

Den er også tilgjengelig på sidene til Ernæringssenterets sider i Tromsø, Harstad og Narvik