Plexusblokade: Informasjonsvideo ved skulder-, arm- og håndoperasjon

I samarbeid med overlege Jan Yuri Kazansky på Operasjon- og intensivklinikken ved UNN er det laget en informasjonsfilm for pasienter om plexusblokade. Filmen anbefales til pasienter som er innkalt til skulder-, arm- og håndoperasjon via ”Raskere tilbake” på UNN.

 

​Fastleger som henviser til operasjon bør opplyse pasienter om at filmen bør ses på UNNs nettsider før eventuell operasjon.

 


​​​​Nerveblokader (såkalt ”pleksusanestesi”) er en god metode for å behandle smerter under og etter kirurgi, særlig ved inngrep på skulder, arm, ben og fot. Metoden ligner vanlige lokalbedøvelsesmetoder som gis hos tannlege ved tannbehandling eller hos lege når man syr et kutt. En tynn nål settes gjennom huden og plasseres nært nerven(e) som skal bedøves. Deretter sprøytes det inn lokalbedøvelse, slik at nerven blokkeres og smertefølelsen lammes. Vi benytter ultralyd for å finne nervene og dette gjør det sikrere og mer effektivt å legge lokalbedøvelse rundt nervene.

Nevroblokader kan sikre smertelindring og gjøre det lettere å komme igang etter operasjon. Metoden reduserer behovet for sterke smertestillende medikamenter (for eksempel morfinliknende medikamenter) og dette kan være en fordel fordi disse medisinene ofte gir bivirkninger som kvalme, døsighet/slapphet, treg mage og kløe.
Smertefri i 8-24 timer

Anestesimetoden benyttes ved ”Raskere tilbake” for operasjoner i skulder, albue, hånd og føtter. Vi har analysert våre resultater etter svar fra 150 pasienter. Pasientene er i fin form like etter operasjoen og kan stå opp, spise, drikke og reise hjem samme dag. De fleste er smertefri i 8- 24 timer. Vi anbefaler å bruke smertestillende medisiner i forkant av bedøvelsen for å unngå sterke smerter.