HELSENORGE
Regelendring for Pasientreiser:

Pasienttransport kan bli forsinket på grunn av nye smittevernregler

Nye smittevernregler gjør at Pasientreiser ikke lenger kan frakte flere i samme bil, og at buss/helseekspress bare kan være halvfulle.

Det kan gi kapasitetsproblemer, og kan bety at pasientreiser blir forsinket eller avlyst. Hvis det skjer, vil pasientene så langt som mulig få beskjed dagen i forveien. Telefon- eller videokonsultasjon kan være et alternativ i noen tilfeller.

De viktigste endringene

  • Pasienter som bruker Pasientreiser bør ikke være flere sammen i personbil/taxi. Det betyr at flere må reise enkeltvis, og kapasiteten for pasienttransport blir dermed redusert.
  • Buss/helseekspress går tilbake til avstandskrav, og vil dermed ha ca. halv kapasitet
  • Behov for assistanse bør ivaretas av ledsager/pårørende
  • Både pasienter, ledsagere og sjåfør skal bruke munnbind på hele reisen.
  • Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer bør utsette transporten hvis mulig, uansett om de er vaksinert eller ikke. 

Konsekvenser

  • Pasienter kan oppleve å ikke få transporten som er rekvirert. Pasientreiser vil så langt som mulig informere pasienten og rekvirenten om dette dagen i forveien, hvis det ikke oppstår en akutt situasjon.
  • Pasienter som ikke klarer å skaffe annen transport, kan bli forsinket eller miste oppsatt time.
  • Sykehuset kan tilby å gjennomføre konsultasjonen på telefon eller video hvis det lar seg gjøre.

FHIs veileder Råd for transport av personer.