HELSENORGE

Pankreasamylase erstatter amylase

Fra 25. oktober har Laboratoriemedisin en ny analyse på repertoaret: pankreasamylase (amylase, pankreas). Samtidig har vi lagt ned analysen (total)-amylase.

​Indikasjon for å bestille analysen er :

  • mistanke om eller kontroll av akutt pankreatitt
  • vurdering av pankreasaffeksjon ved mistanke om obstruksjon av pankreasgangen
  • eller mistanke om nedsatt pankreasfunksjon.

Pankreasamylase er bedre enn totalamylase ved nevnte indikasjoner.
Vennlig hilsen

Laboratoriemedisin UNN Tromsø