Oversikt over norsk antibiotikaresistens

NORM-atlas:

Det nylig lanserte NORM-atlaset gir deg tilgang til databasen i NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner i Norge.


NORM-atlas
 

Verktøyet fremstiller norske resistensdata for ulike kliniske prøvematerialer, enten som andel resistente mikrober eller samlet andel mikrober med resistens og intermediær følsomhet.

Gå til NORM-atlas

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober