Omlegging av mikrobiologisk fæces-diagnostikk

Den 24/2-20 (utsatt, opprinnelig dato 17/2) skjer en stor endring i håndteringen av mikrobiologisk fæces-diagnostikk ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN.

​Hittil har primærdiagnostikken ved diarétilfeller bestått av en rekke ulike metoder som hurtigtester, PCR-metoder, dyrkning og mikroskopi. Etter denne dato vil diagnostikken primært gjøres med såkalt multiplex-PCR mot en rekke diaréfremkallende virus, bakterier og parasitter.

Hvilke agens undersøkes det for:

Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus, Campylobacter sp, Salmonella sp, Yersinia enterocolitica, Vibrio sp, Shigella sp, enteroinvasiv E coli (EIEC), enterohemoragisk E coli (EHEC), enteropatogen E coli (EPEC), enterotoksigen E coli (ETEC), enteroaggregativ E coli (EAEC), Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium sp og Cyclospora cayetanensis.

Som hovedregel undersøkes alle prøver for alle disse agens.

Prøvemateriale: Fæces på FecalSwab. Pass på at det er synlig fæces på pinnen.

Fæces på sterilt glass med skje samt oppkast er ikke optimale prøvematerialer, men vil aksepteres.

Svartid: Prøver som har ankommet oss innen kl 9 om morgenen (unntatt søndager) vil som hovedregel analyseres og svares ut samme dag. Enkelte positive funn, spesielt bakteriefunn, vil kunne kreve videre undersøkelser. Det vil i de tilfeller bli sendt et ekstrasvar senere.

Analyser som må bestilles ekstra: Undersøkelse for Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile) har spesielle indikasjoner. Undersøkelsen inngår derfor ikke i multiplex-PCR og må bestilles ekstra. Indikasjon for undersøkelsen er mistanke om antibiotikaindusert diaré og pseudomembranøs colitt. Det må foreligge opplysninger om at pasienten har fått antibiotika, cytostatika eller strålebehandling.

Undersøkelse for parasitter ut over de som er angitt må også bestilles separat. Dette gjelder særlig undersøkelse for egg fra ulike ormer i tarm. Disse gir sjeldent diaré. Prøvematerialet er som tidligere fæces på prøveglass med Ecofix. Undersøkelsen gjøres med mikroskopi.