Omlegging av mikrobiologisk analysetilbud i forbindelse med nytt koronavirus

Det store og økende antall prøver for undersøkelse for det nye koronaviruset (SARS-CoV-2/COVID-19) skaper utfordringer for mikrobiologiske laboratorier. Det er dels et kapasitetsproblem for å utføre analyser og dels en bekymring for framtidig mangel på prøvetakingsutstyr, fram for alt prøvepinner, men også virus transportmedium/UTM.

​Hele saken i laboratorieboka (saken oppdateres forløpende der)