Økt behov for tolk i utredning

Fysikalskmedisinsk poliklinikk, inkludert Raskere tilbake, opplever økt antall henvisinger med fremmedspråklige pasienter. For å gi disse pasientene et godt tilbud er det i mange tilfeller nødvendig med tolk. Vi oppfordrer fastlegene til å opplyse om tolkebehov i henvisingen for de pasientene der dette er relevant.

Da kan vi gjøre en enda bedre forberedelse for pasientene, og unngå unødvendige avlysninger av timene pga språkutfordringer. 

Vi ønsker for øvrig å takke fastlegene for et godt samarbeid omkring pasientene som henvises oss. 

Med vennlig hilsen fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, inkludert Raskere tilbake