HELSENORGE

Nytt e-læringskurs om spiseforstyrrelser

Dette er et introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.