Nytt analysetilbud innen lege-/rusmiddeltesting: «Bredt substanssøk»

Fagområdet Klinisk farmakologi tilbyr en ny analysemetode innen lege-/rusmiddeltesting, såkalt «bredt substanssøk».

​Analysen utføres i urin eller serum og benytter en spesifikk analysemetodikk (LC-QTOF-MS) som søker mot et stort substansbibliotek bestående av flere tusen ulike substanser. Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ikke påvist).

Bredt substanssøk kan være aktuelt ved mistanke om forgiftning med ukjent substans eller inntak av rusmidler der man ikke finner utslag ved ordinær rusmiddeltesting.

Analysemetoden er ressurskrevende og bør derfor forbeholdes tilfeller der andre analysemetoder ikke er tilgjengelig.

Ved ønske om å få utført analysen må rekvirenter ta kontakt med vakthavende lege i klinisk farmakologi (telefon 900 89 304) eller massespektrometri-lab (telefon 958 20 652).