HELSENORGE

Nyhetsbrev fra Korus-Nord

Flere saker som er aktuelle for primærhelsetjenesten.

Webinarrekke: Overdose - lokalt forebyggende arbeid

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 
Les saken på nettsiden til Korus-Nord​


BrukerPlan 2021

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.
Les saken på nettsiden til Korus-Nord

"Te ka slags nøtte"? 2021

Også i år blir dette en digital, gratis konferanse. Den arrangeres 13.-14. oktober 2021. 
Les saken på nettsiden til Korus-Nord


Hva mener ungdom er viktig når tjenester skal samarbeide?

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.
Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Tilskudd til strakstiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.
Les saken på nettsiden til Korus-Nord


Nordland inviteres til ny Ungdata-kartlegging

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.
Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Oppvekstprofiler 2021

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.
Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Past Year Cannabis Use Among Norwegian Adolescents: Time Trends Based on the Ungdata Surveys 2010-2019

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.
Les saken på nettsiden til Korus-Nord