HELSENORGE

Nyheter fra Laboratoriemedisin og Blodbanken

Gjelder ABO/Rh(D)-typing, analyser med NLK-koder og svangerskapskontroll.

​ABO/Rh(D)-typing:

Tidligere ble ABO og Rh(D) besvart som 2 separate analyser,
ABO-typing og Rh(D) vistes på 2 rader i journalsystemet.
Fra 7.11 2021 blir ABO og RhD besvart som en analyse, i henhold til NLK-kode verket.
Eks:
ABO-Rh(D) typing: 0 Rh(D) Positiv

Analyser med NLK-koder

Fra 7.11.2021 vil analysene sendes elektronisk med NLK-koder og der det er hensiktsmessig er det brukt norske bruksnavn

Svarrapport på Svangerskapskontroll

Fra 13.desember 2021 slutter Blodbanken UNN å sende papirrapport på svangerskapskontroll til alle mottakere av elektronisk svar.