Nye nettsider hos alle sykehusene - søketips

Alle sykehusene i landet er nå på plass med nye nettsider, etter at Helse Sørøst var de siste som lanserte 1. november. Det gjør at kompetansesentre og spesialistavdelinger ved sykehusene har fått nye lenker, og at de gamle lenkene ikke virker. 

Søketips

Vi anbefaler at du bruker søkemulighetene på de nye nettsidene, dersom du får opp beskjeden "Finner ikke siden" eller ei melding som heter "404 file not found". 

Søkeboksen øverst til høyre på de nye nettsidene søker i alt innhold på nettsiden du er på, og du vil finne siden du lette etter dersom sykehuset har lagt den ut på sine nye nettsider. 

Tips - husk å bokmerke riktig side når du finner den.  


Nettsidene til de største sykehusene ellers i landet:

Oslo Universitetssykehus

Helse Bergen/Haukeland

St Olavs hospital 


(NB - alle sykehusene beholder sin hovedadresse, for eksempel unn.no eller helse-bergen.no. Det er bare undersidene som har fått nye adresser)