HELSENORGE

Nye navn på analysepakker for Tromboseutredning

Fra 15.09.21 endres navn på analysepakker for Tromboseutredning.

​Nye navn på våre analysepakker for tromboseutredning blir som følgende:

• Arvelig trombosetendens:

For pasienter som har trombose i familien, men som ikke har hatt trombose selv.
Erstatter analysepakke «Arvelig trombofiliutredning».
Denne analysepakken kan passe for eksempel for utredning ved oppstart av p-piller hos friske kvinner med trombose i familien.

• Gjennomgått trombose:

For pasienter som selv har hatt trombose.
Erstatter analysepakke «Ervervet trombosetendens».
Denne analysepakken inkluderer antifosfolipid syndrom tester.

Med vennlig hilsen,
Laboratoriemedisin UNN Tromsø