HELSENORGE

Ny vaktordning for nevrokirurger

18. januar startet en ny vaktordning for nevrokirurger i UNN. Den etablerte ordningen innbefatter endringer av arbeidsoppgaver på vakt for leger innen ortopedi, barneavdelingen, nevrologer og kirurger i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og Hjerte- lungeklinikken i UNN.

I henhold til beslutningsdokumentet vil et endret vaktsystem medføre at overleger (nevrokirurger) inngår i forvakten sammen med et redusert antall, erfarne LIS-leger. 

I forbindelse med dette, er visse oppgaver overført til andre kvalifiserte vaktsystemer ved UNN, i samsvar med deres faktiske behov for helsetjenester.

Nevrokirurgisk vaktordning (for- og bakvakt) vil i et nytt vaktsystem fortsatt ivareta alle pasienter som har behov for nevrokirurgisk kompetanse.

Håndteringen blir som følger: 

  • Ortopedi: overtar primærvaktoppgaven for pasienter med nakke- og ryggtraume
  • Nevrologi: overtar primærvaktoppgaven for pasienter med ikke traumatiske problemstillinger i rygg og nakke (lumbago, isjas, nakkesmerter med og uten utstrålning, myelopati osv)
  • Kirurgi (vaktsamarbeid mellom HLK og K3K): overtar primærvaktoppgaven for pasienter med commotio cerebri, barn ≥ 1 år og voksne
  • Pediatri: overtar primærvaktoppgaven for pasienter som er barn inntil fylte 1 år med commotio-problematikk
  • Moderat/alvorlig hodeskade (Glasgow Coma Score 13 eller lavere) meldes traumeleder ved UNN
Pasienter med uavklart tilstand og med behov for observasjon, skal primært innlegges ved OBS-posten. Barn innlegges i barneavdelingen. 

Pasienter med alvorligere skade/symptomer med behov for vurdering i forhold til operasjon, skal ivaretas av nevrokirurg.

Nevrokirurg overtar primærvaktoppgavene for pasienter som innlegges på OBS-posten av kirurgisk, ortopedisk eller nevrologisk forvakt neste morgen klokken 08​​.