Ny rutine for bestilling av prøvetakingsutstyr

Bestilling skal skje primært via laboratoriehåndboka.

​Bestilling av prøvetakingsutstyr

Fax kan brukes som nødløsning
Prøvetakingsutstyr, godkjente transporthylser og sendekonvolutter kan også bestilles fra Forsyningsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, fax 776 26408.