HELSENORGE

Ny analysemetode i livmorhalsprogrammet

Klinisk patologi på UNN innfører fra 1. juli 2021 HPV-test i primærscreening for kvinner 34-69 år. 

Mens Livmorhalsprogrammet tidligere har anbefalt celleprøve hvert tredje år, kan kvinner med negativ HPV-test i primærscreening vente i fem år til neste prøve. For kvinner med negativ HPV-test vil ikke celleprøven bli undersøkt i mikroskop. For kvinner med positiv HPV-test vil celleprøven avgjøre videre oppfølging etter nasjonale retningslinjer.