NRK-dokumentar fra akuttmedisin i UNN

NRK Troms er i gang med opptakene til en dokumentarserie fra UNN Det betyr at du kan komme til å treffe på journalister i ditt møte med ambulansetjenesten og Akuttmedisinsk klinikk hos oss frem til starten av mai, men du kan være trygg på at de ikke kommer til å filme noen som ikke har gitt samtykke til det først.

​Opptakene startet 26. februar og involverer både AMK, ambulansetjenesten i Finnsnes og Tromsø, ambulansehelikopteret i Tromsø, og akuttmottaket på UNN Tromsø. Målet med serien er å gi befolkningen et godt innblikk i den akuttmedisinske kjeden i helsevesenet, med Nord-Norge som eksempel.

Taushetsplikt og samtykke

Alle journalister som deltar i produksjonen av denne serien undertegner taushetserklæring som vi oppbevarer på UNN. NRK samler også inn skriftlig samtykkeerklæring fra alle som er med på opptakene. 

Dette gjelder også fastleger som eventuelt skulle bli spurt om de ønsker å være med på opptakene. 

NB - NRK skal ikke filme på legekontor eller venterom, med mindre de som filmes har gitt sitt samtykke til det på forhånd. Dette skal være avklart før eventuelle opptak starter.  

Pasienter og pårørende som filmes vil få mulighet til å se opptak av seg selv når det er ferdigklippet. De vil ha også mulighet til å trekke seg etter å ha sett opptakene. 

Serien skal sendes på NRK 1 ved årsskiftet 2018/2019.