Nordsamisk tolk for ansatte og pasienter

Gjelder i hele Helse Nord.