HELSENORGE

Nettverkskonferanse i diabetes


Fagråd for diabetes i Helse Nord inviterer til nettverkskonferanse om diabetes i Helse Nord.

​Konferansen arrangeres i Tromsø 8. og 9. november, og er beregnet for alle som behandler pasienter med diabetes (fastleger, diabetessykepleiere, sykehusleger for barn og voksne, jordmødre, ernæringsfysiologer, fotterapeuter, støttepersonell ved legekontor, apotek, ansatte i frisklivssentraler etc.).

Formålet med konferansen er å etablere en møteplass for de som behandler pasienter med diabetes i Helse Nord, dele erfaringer om hvordan å møte med pasienter med diabetes, og utdanne og etterutdanne helsepersonell i hvordan å gi best mulig omsorg til pasienter med diabetes.

Program og påmelding (Helsenord.no)