Mine behandlingsvalg: en vei til samvalg

Samvalg betyr at pasient og helsepersonell går sammen om å finne den beste behandling for pasienten. For å legge til rette for dette har vi utviklet «Mine behandlingsvalg», et internettbasert beslutningsstøtteverktøy tilgjengelig med hensyn til mange ulike diagnoser.
 
​Her kan pasienter, pårørende og helsepersonell ved hjelp av tekst, filmer og interaktive refleksjonsmoduler finne informasjon om ulike behandlingsmuligheter, risiko og nytteverdi. Målet er at pasient og lege sammen skal gjøre et informert valg om behandling av sykdommen. 

I det en diagnose foreligger, må det i mange tilfeller tas et valg. Et valg om veien videre, et valg om behandling. Samvalg bygger på god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, og gjør pasienten i stand til å delta i et informert valg om egen behandling.

Mine behandlingsvalg

I ”Mine behandlingsvalg” inviteres pasienten til å reflektere over egen situasjon og vurdere hvordan egne verdier og preferanser kan være av betydning i en mulig behandlingssituasjon. 

Målet er at pasienten ved å bruke beslutningsstøtteverktøyet får tilgang til all informasjon som behøves for å kunne delta aktivt sammen med helsepersonell i beslutninger knyttet til egen behandling, og dermed også egen helse.

Beslutningsstøtteverktøyet ”Mine behandlingsvalg” er lagt opp slik at pasienter og pårørende kan bruke det hjemme i forkant av en konsultasjon, samtidig som det kan benyttes sammen med helsepersonell under selve konsultasjonen.

Seks diagnoser

Fra desember 2015 vil beslutningsstøtte være tilgjengelig for seks ulike diagnoser:

  1. prostatakreft lavrisiko
  2. prostatakreft middels/høy risiko
  3. bukspyttkjertelcyste
  4. bukspyttkjertelkreft med spredning
  5. sykelig overvekt
  6. kronisk nyresvikt

Nettstedet er bygget opp etter en generisk mal som gjør det mulig å utvikle og legge til nye beslutningsstøttteverktøy ettersom de ferdigstilles. Utviklingen baserer seg på medvirkning fra pasienter og kliniske miljøer. ”Mine behandlingsvalg” blir kontinuerlig evaluert og oppdatert.

Nettstedet er utviklet i nært samarbeid med pasienter, helsepersonell, forskere og utviklere fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Takepart media & science. Mine behandlingsvalg er finansiert av Helse Nord RHF og UNN HF.