Midlertidig stans i russcreening uke 41-43

På grunn av flytting inn i den nye A-fløya vil ikke i rusmiddelscreening i urin bli utført i ukene 41-43. Innkomne prøver vil bli frosset ned og analysert fortløpende så snart analyseinstrumentet er klart til bruk i nye lokaler, forhåpentligvis i løpet av uke 44.

Dersom det i denne perioden skulle være behov for raskere svar kan dere ringe og be om at prøvene analyseres med spesifikk metode. Telefonnummer: 776 26 286

Overgang til nye prøveglass (medisinske prøver)

Det nye analyseinstrumentet tar kun prøveglass av typen Monovette universalcontainer 8,5 ml for medisinske prøver. 

Vi ber derfor om at dere kaster de gamle glassene på 10 ml, og bestiller nye glass via Laboratoriehåndboka på nett eller på telefon:
776 26 407 (Sentralforsyning UNN)
Prøveglass til sanksjonære prøver skal fortsatt tas på glass av typen forseglet monovette 10 ml.