HELSENORGE

Metodeendring for koagulasjonsanalyser ved Laboratoriemedisin UNN Tromsø

Fra og med 20. juli tok Laboratoriemedisin UNN Tromsø i bruk nye koagulasjonsinstrumenter av typen ACL TOP 750 CTS og går da over til nye metoder for koagulasjonsanalyser.

Nye og gamle metoder samsvarer bra, men det er metodeforskjeller for APTT, anti-Xa og von Willebrand-Faktor tester.

APTT (gjelder kun UNN Tromsø)


Den nye metoden for APTT måler lavere enn tidligere og har derfor et lavere referanseområde på 25-37 sek. Terapeutisk område for ufraksjonert Heparin er cirka 2-2.6 x utgangsverdien (litteraturdata).

Anti-Xa

Den nye anti-Xa metoden kan brukes til monitorering av både lavmolekylært heparin (Klexane, Fragmin) og ufraksjonert Heparin. Egen ex-vivo studie av pasienter som fikk ufraksjonert Heparin viste veiledende terapeutisk område på 50-85 sek som tilsvarer 0.3-0.7 IU/mL med anti-Xa metode for ufraksjonert Heparin. Hvis nøyaktig dosering av ufraksjonert heparin er nødvendig anbefales det å måle anti-Xa samtidig med APTT. Behandlingsområdet for ufraksjonert heparin er 0.3-0.7 IU/mL. Behandlingsområde for lavmolekylært heparin ved dosering 2 x per dag er 0.5-1.0 IU/mL. Metoden kan ikke brukes til dosering av DOAK. I DIPS heter metoden «Heparin, lavmolekylært».

Von Willebrand

Referanseområdet for metoden von Willebrand-Faktor antigen er endret til ≥ 55 %. Vi har også fått en ny metode for von Willebrand-Faktor aktivitet som har bedre sensitivitet i det lave området enn tidligere.

Med vennlig hilsen,

Laboratoriemedisin UNN Tromsø