Metodebok i Brannskadebehandling

Brannskadebehandlingen ved Haukeland universitetssykehus har nå publisert metodeboka på nettet.

​Den er tilgjengelig via appen MyMedicalBooks (same appen som inneheld metodebøker fra blant  anna Haukeland (Traumesenteret og Intensivavdelinga og flere metodebøker frå OUS). I tillegg kan den nås på nettadressen under.

https://brannskade.prosedyrer.no/