HELSENORGE

Meldingsløft 2 - et løft for sykehusene i nord

Hver dag sendes tusenvis av laboratoriesvar mellom sykehusene, og mellom sykehusene og legekontorene i Nord-Norge. Mange av disse meldingene gikk tidligere som brevpost. Nå er alle meldinger elektroniske.

– At sykehusene nå er kvitt denne typen papirer og har fått en kvalitetssikret løsning, er en stor og positiv endring for dem, sier prosjektleder Gunn Holm Sørensen i Helse Nord IKT.

Les hele saken på nettsidene til Helse Nord IKT