HELSENORGE

Medikamentfritt behandlingstilbud - oppdatering

Medikamentfritt behandlingstilbud er som kjent under oppbygging på UNN. Dette er et regionalt tilbud for hele Helse Nord, og UNN har påtatt seg oppdraget med å utforme tilbudet i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Posten åpner på Åsgård i Tromsø og tar imot innleggelser fra 2. januar 2017.
Åsgård, bygg 3

​​Vi vil motta henvisninger fra uke 46, og henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. ​Fastlegene kan dermed ikke henvise direkte til dette tilbudet. Alle henvisinger vil vurderes i inntaksteam. Det vil være inntaksmøte hver tirsdag. 

På avdelingens hjemmeside vil det bli lagt ut et skjema som pasienten skal fylle ut og som skal legges ved henvisingen. Skjemaet er pasientens egendokumentasjon omkring forventinger og motivasjon for medikamentfri behandling.  Henvisningsrutiner vil også oppsummeres på hjemmesiden. 


Vi vil være lokalisert i Tromsø, på Åsgård i bygg 3, plan 2. Vi har 6 sengeplasser. 


Bakgrunn og prioriteringer

Tilbudet er basert på protokoll for medikamentfritt døgntilbud for Helse Nord, styresak 83 – 2016, og vi gjør spesielt oppmerksom på følgende punkter som vil være grunnleggende for tilbudet:

  • Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten
  • Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres 
  • Alle innleggelser er frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges
  • Dette er et tilbud til personer over 18 år
  • Personer med rusavhengighet eller rus som et stort tilleggsproblem kan ikke regne med plass i tilbudet
  • Nedtrapping av antipsykotisk medikasjon skal som hovedregel skje i forkant av innleggelsen

I etableringfasen av tilbudet vektlegges et nært og verdifullt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner, og vi har ansatt erfaringskonsulent. Vi legger også opp til følgeforskning.

​Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilbudet, kontakt oss gjerne: 

Christine Nyquist, psykolog: telefon 467 97 975