HELSENORGE

Mammografi - avtale med Aleris Tromsø

I september ble det inngått avtale mellom Helse Nord og Aleris Røntgen Tromsø om kjøp av mammografi-tjenester.

Aleris Røntgen vil fremover bistå BDS ved UNN med å få utført mammografi undersøkelser. Avtalen gjelder for Mammografi med Ultralyd og ev. biopsi. MR Mammo er også inkludert i avtalen.

Henvisere kan nå henvise pasienter direkte til Aleris Røntgen via ERL, der Aleris Røntgen vil ligge som en tilbyder av tjenestene.

Med denne avtalen betaler pasienten kun egenandel eller bruker frikort hos Aleris Røntgen Tromsø. Reiser blir dekket av pasientreiser som ved vanlige polikliniske konsultasjoner.

Ved spørsmål angående tilbudet, ta kontakt med avdelingsleder Eirik Hansen på Aleris Røntgen.
Mobil: 48 88 41 55
E-post: eirik.hansen@aleris.no