HELSENORGE

Lungerehabilitering: Utredning ved KOLS og søvn-apne (OSAS)

Pasienter med "overlappingssyndrom" mellom KOLS og Obstruktivt søvn-apne syndrom (OSAS) har høyere dødelighet enn pasienter med kun den ene diagnosen. KOLS-pasienter med søvnproblemer og symptomer på OSAS bør henvises tidlig til polysomnografi.

Studier har vist at OSAS og KOLS begge har systemiske konsekvenser, og at begge øker frekvensen av kardiovaskulær sykdom. "Overlappingssyndromet", når begge tilstander inntreffer, gir dårligere livskvalitet og opptil syv ganger høyere mortalitet hos KOLS-pasienter. Det er derfor viktig å undersøke KOLS-pasienter for OSAS, og vice versa.

Økt risiko for oksygendesaturasjon


Ved samtidig OSAS og KOLS er det større risiko for å få forlenget oksygendesaturasjon gjennom natten. OSAS kan føre til mer intensive eksaserbasjoner, aksellerert lungeforfall og dermed økt dødelighet. Det er sannsynlig at gjentatt oksygendesaturasjon kan lede til pulmonal hypertensjon. Nattlig oksygendesaturasjon er en markør for økt mortalitet ved KOLS.

Forekomst


På grunn av økende prevalens for begge sykdommene vil en pasient med den ene sykdommen oftere også ha den andre. Derfor er det rimelig å undersøke pasienter med henholdsvis KOLS eller OSAS også for den andre sykdommen. En retrospektiv studie har vist at 29 prosent av pasienter henvist til polysomnografi hadde kombinasjonen av KOLS og obstruktivt søvn apne syndrom.

Behandling


Målet for behandling av overlappingssyndrom er å opprettholde tilstrekkelig oksygenering og forhindre "sleep-disordered breathing". CPAP-ventilering med oksygenterapi er anbefalt behandling.

Henvisning


KOLS-pasienter med søvnproblemer og klassiske symptomer på OSAS henvises til polysomnografi. Noen av OSAS-pasientene kan ha minimalt med symptomer, men disse kan likevel være klinisk relevante. De med mild KOLS og pulmonal hypertensjon bør også undersøkes.

Henvisningen til spesialist bør inneholde sykehistorie med symptomangivelse som går på både OSAS og KOLS i tillegg til spirometriverdier. Klassiske symptomer er nattlige oppvåkninger og tretthet på dagtid. Snorking og apneer er også vanlige opplysninger fra nærmeste pårørende.

Ved ”overlappingssyndrom” med både OSAS og KOLS henvises pasienten til neselaboratoriet ved Øre-nese-halsavdelingen ved UNN for søvnregistrering og vurdering av eventuelt behov for CPAP. I tillegg henvises pasienten til lungespesialist for diagnose og behandling av KOLS.

Henvisninger sendes elektronisk via journalsystemet. For de som ikke kan sende elektronisk se "Mer om henvisning". Henvisningsadresse til Lungepoliklinikken ved UNN Tromsø:

Universitetssykehuset Nord-Norge
Lungemedisinsk poliklinikk
Postboks 42
9038 Tromsø

Litteratur om "Overlappingssyndromet"


Flenley DC. Sleep in chronic obstructive lung disease. Clin Chest Med 1985; 6 (4): 651-661.

Owens RL, Malhotra A. Sleep-Disordered Breathing and COPD: The Overlap Syndrome. Respiratory Care 2010;55(10): 1333-1344.

Marin JM, Soriano JB, Carrizo SJ, Boldova A, Celli BR. Outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea: the overlap syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(3): 325-331.