Kurs for pasienter og pårørende

LMS: Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) og Lærings– og mestringssenteret (LMS) arrangerer jevnlig kurs knyttet til usynlige vansker som kan oppstå i etterkant av hjerneskader. Kursene tilbys for å redusere de utfordringer slike vansker kan representere.

Usynlige vansker er oftest kognitive, det vil si problemer med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende. 

Fastleger har anledning til å henvise til disse kursene: