LMS-kurs: Foreldre til hjertesyke barn

Vi starter opp med kurs for hjertesyke barn og deres pårørende. Det første kurset arrangeres 30. oktober 2018, og kurset denne gang er for foreldre/foresatte til barn 0-6 år.