Legeledsagelse med ambulanse

Regningsskjema for leger som ledsager pasienter i ambulanse er oppdatert.