Laboratoriene ved UNN: Nye korker og rør til avpipettert serum og plasma

Nye rør og korker til avpipettert serum og plasma som sendes til UNN tas i bruk fra mars 2017.

Nye korker og rør tas i bruk og kan bestilles fra sentralforsyningen:

  • Kork: UNN art nr 232781
  • Fordelingsrør: Rør, plast,ru/bunn,13x75mm,5ml , UNN art nr 220113
Rør med skrukork skal kun brukes til fryseprøver.

Korkene på de nye rørene må settes godt på for å forhindre søl ved forsendelse.  Det skal høres et klikk når korkes settes på. Sjekk at korken sitter ordentlig på, med å trykke ned korken en gang til.

Husk å bruke forsendelseshylse og absorbant som før for å beskytte prøven og omgivelsene. 

Mens dere venter på de nye korkene og rørene kan rør med skrukork brukes.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ring laboratoriemedisin på telefon 776 69708

Laboratoriemedisin, Harstad