HELSENORGE

Laboratoriemedisin erstatter bindingsgrad av antiepileptika med fri fraksjon (fritt/totalt)

Fra og med 28. mars 2022 vil beregnet bindingsgrad av fenytoin, valproat og karbamazepin erstattes av den inverse beregningen fri fraksjon (fritt/totalt) på grunn av nasjonal harmonisering.

Beregningene baserer seg på konsentrasjonsmålinger av fritt og totalt legemiddel analysert med kromatografisk metode (lc-ms/ms) ukentlig. Fritt fenytoin, valproat og karbamazepin vil også rapporteres ut slik at rekvirentene kan følge historikken.

Totalkonsentrasjon som rapporteres ut analyseres med immunologisk metode daglig. Siden disse verdiene ofte er noe høyere enn totalkonsentrasjon fra lc-ms/ms som benyttes til beregning av fritt/totalt, vil det ikke være samsvar mellom de rapporterte verdier og beregningen. 

Kontakt lege i klinisk farmakologi ved spørsmål knyttet til endringen: 

Telefon:  90 08 93 04 (kl. 0900-1500).