HELSENORGE

Laboratorie: Ureaplasma urealyticum - en oppdatering

U. urealyticum er en liten bakterie uten cellevegg som hyppig finnes i genitalslimhinnen hos friske personer. I noen tilfeller kan den være årsak til sykdom. Sykdomsbilder kan være uretritt, epididymo-orkitt, postpartum endometritt, chorioamnionitt, spontanabort og prematur fødsel.

Indikasjoner for prøvetakning med tanke på Ureaplasma urealyticum vil være:

  • Behandlingssvikt av uretritt, eller ikke påvist andre mikrober (som Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og N. gonorrhoeae)
  • Mistanke om intrauterin infeksjon
Aktuelle prøvematerialer er urethrasekret, urin, prostataeksprimat, sekret fra fødselskanal, amnionvæske og biopsier. Genitalprøve fra cervix er ikke anbefalt for kvinner.

Prøvemedium

UTM-medium (rødlig farge på væsken) for PCR-undersøkelse (samme medium som benyttes ved undersøkelse for Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium og N. gonorrhoeae).

Kliniske opplysningerGode kliniske opplysninger på rekvisisjonen er svært viktig for god håndtering i det mikrobiologiske laboratoriet. Prøver som ikke fyller indikasjonene for prøvetakning vil bli avvist.

​Tolking av positive prøvesvar


Påvisning av bakterien kan representere normal kolonisering, men også de ovenfor nevnte sykdomstilstander, slik at klinikken avgjør tolkingen av positive prøvesvar. Ved reell infeksjon vil aktuelle antibiotika kunne være doxycyklin eller klaritromycin.