HELSENORGE

Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.

Den nye børsten har samme varenummer/lagernummer som tidligere børste og spatel. Merk at den nye børsten er en kombinasjonsbørste slik at bruk av spatel er unødvendig.

Vennligst følg bruksanvisningen (prosedyren) som følger med den nye børsten. Vi gjør oppmerksom på at antall omdreininger (rotasjoner) i livmorhalsen er forskjellig fra gammel til ny børste. Det er fremdeles viktig å unngå å få med blod og gel i prøven. 

Den nye børsten har mykere «bust» og skal dermed gi mindre blødning enn den gamle børsten. Den gamle børsten med spatel utgår som lagervare på UNN.