Laboratorie: Ny alkoholmarkør ved Laboratoriemedisin

Laboratoriemedisin innfører analyse av alkoholmarkøren fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. PEth dannes kun i kroppen ved tilstedeværelse av etanol og er en spesifikk markør på alkoholinntak de siste ukene før prøvetaking.

Det er etablert grenser som skiller mellom avhold, moderat og høyt inntak av etanol. Analysen kan brukes diagnostisk eller ved oppfølging av alkoholrelaterte sykdommer, og ved kontrollformål som for eksempel førerkort- eller barnevernssaker. 

Prøven skal tas på EDTA-glass. Se Labhandbok for mer utfyllende informasjon.