Laboratorie: Kortisolprøver

Kortisol har en markert døgnvariasjon i serum der kveldsverdien normalt kan være rundt det halve av morgenverdien. Endringen av dette mønsteret kan være et tidlig tegn på forstyrrelser i hormonproduksjonen som gjerne ses ved en utvisket døgnvariasjon. Dette kan fanges opp ved å ta prøve av pasienten morgen og kveld, enten i serum eller i spytt snarere enn en prøve ved et tilfeldig tidspunkt.

Vi har nå gjort det mulig å rekvirere prøver benevnt «kortisol morgen» og «kortisol kveld» med følgende referanseintervall:

For kortisol i serum:
Kortisol morgen (kl. 6 - 10) er 133 – 537 nmol/L
Kortisol kveld (kl. 16 – 20) er 68 – 327 nmol/L

For kortisol i spytt:
Kortisol morgen (kl. 6 - 10) er < 24 nmol/L
Kortisol kveld (kl. 16 – 20) er < 10 nmol/L