HELSENORGE

Laboratorie: Infeksiøs mononukleose

Mononukleose-test utfases fra og med 2. mai 2016. Ved mistanke om infeksiøs mononukleose må man rekvirere virus serologi. Se Epstein-Barr virus antistoffer: