HELSENORGE

Laboratorie: Endring for TB IGRA Quantiferon

Fra 1. november 2016 sluttet Statens Serum Institut å selge Quantiferon TB Gold Reagent Pack med tre rør. Bakgrunnen for endringen er et ønske om å øke testens spesifisitet og sensitivitet. Disse vil nå erstattes av en Reagent Pack med fire rør. I en overgangsperiode vil laboratoriet på UNN analysere prøver fra både tre- og firerørs prøvetakingskit.

TB prøvetakingskit
Nytt prøvetakingskit med fire rør
Tidligere inneholdt prøvetakingskitet 3 rør med henholdsvis grå (nullprøve), rød (TB antigen) og lilla (Mitogenkontroll) kork. Disse vil nå erstattes av en Reagent Pack med 4 rør med hhv. grå(nullprøve), grønn (TB1 antigen), gul (TB2 antigen) og lilla kork (mitogenkork).

Det vil nå være to rør for å måle TB Antigen. TB1 antigenrøret med grønn kork inneholder peptider fra MTB (Mycobacterium tuberculosis) som er ment å fremkalle cellemediert immunrespons fra CD4+ T-lymfocytter. TB2 antigenrøret med gul kork inneholder et ekstra sett med peptider som er ment å fremkalle cellemediert immunrespons fra CD8+ cytotoksiske T-lymfocytter.

Fra 1. mai 2017 vil Avdeling for mikrobiologi og smittevern kun ta imot prøver tatt med det nye prøvetakingskitet (med 4 rør).

Prøvetakingskit kan bestilles hos Statens Serum Institut som tidligere. 

NB - Rekvirenter i Troms og Finnmark kan kontakte forsyningsavdelingen på UNN (tlf 776 26407) som tidligere.

Varenummer
​Produkt
​Pris
​97049
QFT-Plus Single Pack 1-10 stk.
​141,00 kr
​97049
​QFT-Plus Single Pack 10-50 stk.
​134,00 kr
​97049
​QFT-Plus Single Pack >50 stk.
​126,65 kr
​97050
​QFT-Plus (TB1+TB2+Nil+ Mitogen) 50 stk
​4715,85 kr.


Preanalytisk prosess

Den preanalytiske prosessen med prøvetaking, inkubering og sentrifugering er tilnærmet uendret, vennligst se laboratoriehåndboka på UNN sine internettsider («Quantiferon TB GOLD PLUS» eller «IGRA/Quantiferon TB GOLD PLUS (QFT)).