Laboratorie: Endring av metode for U-buprenorfin screening

Vår reagensleverandør har informert om at dagens metode for U-buprenorfin screening ikke lenger er tilgjengelig. Vi har derfor overført buprenorfin til annen metode-plattform fra 6. juni 2017.
Analysen U-Buprenorfin screening vil ikke lenger være tilgjengelig i DIPS eller i ERL-tilbudet. I stedet for kan man rekvirere U-Buprenorfin.

Ved analyser av sanksjonære prøver vil ulik analytisk tilnærming samt tidsadskilt prøveuttak og analyse, sikre rettsikkerhetsprinsippene for pasientene/klientene (to uavhengige analyser for hver substans).