Laboratorie: Analysen SSA antistoff (anti-Ro)

Fra 20. februar 2017 ble analysen «SSA antistoff» splittet og erstattet med anti-SSA/Ro52 IgG og anti-SSA/Ro60 IgG. Anti-SSA rekvireres hovedsakelig ved mistanke om Sjögrens syndrom (SS).

​For mer informasjon se i Laboratoriehåndboken:

SSA antistoff (anti-Ro)